Diakonia muzyczna i Liturgiczna Służba Ołtarza

Zapraszamy do Liturgicznej Służby Ołtarza, są „wolne miejsca„ przy ołtarzu naszego Najlepszego i Niezawodnego Przyjaciela Chrystusa Arcykapłana, nie ma limitu wiekowego 😄👌🙏

Czujesz, że chcesz i potrafisz się modlić śpiewem? Zapraszamy do diakonii muzycznej, mamy parę „wolnych„ mikrofonów 🎤