Odrestaurowanie schodów do kościoła i ławek zewnętrznych