Listopad, to czas modlitwy za naszych zmarłych

Nabożeństwa wypominkowe każdego dnia o godz. 16.30